مسئول مسلمانان آمریکا ممنوعیت بپردازد سیاست

مسئول: مسلمانان آمریکا ممنوعیت بپردازد سیاست

گت بلاگز اخبار بین الملل محدودیت‌های تازه دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه

به گزارش ایسنا به نقل از وستی، مسکو قصد دارد شرایط کار دیپلمات های آمریکا در روسیه را با شرایط کار دیپلمات های روسیه در آمریکا یکسان کند.

محدودیت‌های تازه دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه

محدودیت های تازه دیپلمات های آمریکایی در روسیه

عبارات مهم : روسیه

روسیه بعضی امتیازهای خاص را از دیپلمات های آمریکایی مقیم این کشور سلب می کند.

به گزارش ایسنا به نقل از وستی، مسکو قصد دارد شرایط کار دیپلمات های آمریکا در روسیه را با شرایط کار دیپلمات های روسیه در آمریکا یکسان کند.

محدودیت‌های تازه دیپلمات‌های آمریکایی در روسیه

سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه با اعلام این خبر گفت: روسیه خواهان عادی سازی اوضاع است و فقط چند امتیاز که دیپلمات های آمریکایی در روسیه از آنها برخوردار بودند سلب می شود.

وی افزود: این فقط عادی سازی اوضاع موجود است و بعد از برخورد خصومت آمیزی که آمریکایی ها در قبال سرکنسولگری و چند نهاد کنسولی روسیه در آمریکا نشان دادند، حفظ امتیازاتی که دیپلمات های آمریکایی در روسیه از آنها برخوردار بودند غیر ممکن است.

به گزارش ایسنا به نقل از وستی، مسکو قصد دارد شرایط کار دیپلمات های آمریکا در روسیه را با شرایط کار دیپلمات های روسیه در آمریکا یکسان کند.

تنش سیاسی میان روسیه و آمریکا در پی بسته شدن کنسولگری و چند ساختمان دیپلماتیک روسیه در آمریکا همچنان ادامه دارد و مقامات روسیه در نظر دارند تا تعداد کارمندان، مکان های دیپلماتیک و خدمات رفاهی به دیپلمات های آمریکایی را همانند امکاناتی کنند که دولت آمریکا به کارمندان سیاسی روسیه ارایه می دهد.

واژه های کلیدی: روسیه | آمریکا | آمریکایی | دیپلماتیک | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz