مسئول مسلمانان آمریکا ممنوعیت بپردازد سیاست

مسئول: مسلمانان آمریکا ممنوعیت بپردازد سیاست

گت بلاگز اخبار حوادث کرمان را لرزاند ، هجدک&quot، زمین لرزه ۴.۴ ریشتری &quot

زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ در مقیاس امواج درونی زمین، حوالی هجدک کرمان را لرزاند.

کرمان را لرزاند ، هجدک&quot، زمین لرزه ۴.۴ ریشتری &quot

زمین لرزه ۴.۴ ریشتری "هجدک" کرمان را لرزاند

عبارات مهم : کرمان

زمین لرزه ای به بزرگای ۴.۴ در مقیاس امواج درونی زمین، حوالی هجدک کرمان را لرزاند.

به گزارش ایسنا، شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ساعت ۰۳:۳۷:۵۹ ثانیه بامداد امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه این زمین لرزه را ثبت کردند.

کرمان را لرزاند ، هجدک&quot، زمین لرزه ۴.۴ ریشتری &quot

مختصات این زمین لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۰.۸۲ درجه عرض شمالی و ۵۷.۳۱ درجه طول شرقی ثبت شده است است.

این زمین لرزه در فاصله ۳۰ کیلومتری هجدک، ۴۵ کیلومتری چترود، ۵۲ کیلومتری خانوک استان کرمان به ثبت رسیده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۴ در مقیاس امواج درونی زمین، حوالی هجدک کرمان را لرزاند.

واژه های کلیدی: کرمان | امروز چهارشنبه | مرکز لرزه نگاری کشور | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz