مسئول مسلمانان آمریکا ممنوعیت بپردازد سیاست

مسئول: مسلمانان آمریکا ممنوعیت بپردازد سیاست

گت بلاگز اخبار پزشکی انواع «دمانس عروقی» را بشناسید

به گزارش مهر، معمولا دمانس عروقی بعد از سکته روی می دهد، ولی دلایل دیگری هم در بروز آن نقش دارند.

انواع «دمانس عروقی» را بشناسید

انواع «دمانس عروقی» را بشناسید

عبارات مهم : انواع

دمانس عروقی (زوال عقل) دومین نوع زوال عقل مرسوم بعد از آلزایمر است.

به گزارش مهر، معمولا دمانس عروقی بعد از سکته روی می دهد، ولی دلایل دیگری هم در بروز آن نقش دارند.

انواع «دمانس عروقی» را بشناسید

موسسه ملی پیری آمریکا سه نوع مرسوم دمانس را به شرح زیر شناسایی کرده اند:

دمانس ناشی از چندین سکته: این نوع زوال عقل بعد از مجموعه سکته های کوچک که به سلول های مغز اسیب می رسانند روی می دهد.

به گزارش مهر، معمولا دمانس عروقی بعد از سکته روی می دهد، ولی دلایل دیگری هم در بروز آن نقش دارند.

– CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی): این نوع زوال عقل ارثی ناشی از ضخیم شدن دیواره های عروق خونی کوچک و میانگین است که در نهایت جریان خون به مغز را قطع می کند.

دمانس عروقی زیرقشری موسوم به بیماری Binswanger: این نوع نادر زوال عقل مشمول بر اسیب گسترده به عروق خونی کوچک و رشته های عصبی تشکیل دهنده ماده سفید مغز است.

واژه های کلیدی: انواع | جریان خون به مغز | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz